ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ GO JAPAN WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 6วัน 4คืน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ GO JAPAN WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 6วัน 4คืน TG

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว ชมงานฟูจิ ชิบะ ซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) แช่ออนเซ็น 2 คืน อิบารากิ พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ ชิบะ ซากุระอุคิคุ ไดบุตซึ เมืองคาวาโกเอะ นั่งกระเช้า ภูเขาโอมูโระ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ GO JAPAN WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 6วัน 4คืน TG
รหัสทัวร์
GOJP_TG00476
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ธ.ค. 66 - 14 พ.ค. 67
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
54,900 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.50 – 08.10)
 • วันที่

  2

  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – อิบารากิ – พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ – ชิบะ ซากุระอุคิคุ ไดบุตซึ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – ฟูจิ ชิบะ ซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  4

  ภูเขาโอมูโระ – นั่งกระเช้า ภูเขาโอมูโระ – เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
 • วันที่

  5

  อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
 • วันที่

  6

  วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG677 17.25–21.55)

16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
59,900
เด็กไม่มีเตียง
56,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
44,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,900
เด็กไม่มีเตียง
54,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
42,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
57,900
เด็กไม่มีเตียง
54,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
42,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,900
เด็กไม่มีเตียง
53,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
41,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,900
เด็กไม่มีเตียง
51,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
39,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,900
เด็กไม่มีเตียง
51,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
39,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,900
เด็กไม่มีเตียง
51,900
พักเดี่ยว
12,900
เด็กทารก
10,500
จอยแลนด์
39,900
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 59,900 - 56,900 12,900 10,500 44,900 31
23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 57,900 - 54,900 12,900 10,500 42,900 31
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 57,900 - 54,900 12,900 10,500 42,900 31
03 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 56,900 - 53,900 12,900 10,500 41,900 31
07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 54,900 - 51,900 12,900 10,500 39,900 31
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 54,900 - 51,900 12,900 10,500 39,900 31
14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 54,900 - 51,900 12,900 10,500 39,900 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน