ทัวร์จอร์เจีย บินหรู Emirates เที่ยวครบไฮไลท์ 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย บินหรู Emirates เที่ยวครบไฮไลท์ 8วัน 5คืน

เที่ยวจอร์เจีย บินหรู Emirates เที่ยวครบไฮไลท์ 8วัน 5คืน เทือกเขาคอเคซัส โบสถ์เกอเกติ อนุสาวรีย์พระเเม่จอร์เจีย อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย พิพิธภัณฑ์สตาลิน มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ แห่งกบิลิซี สวนบอร์จอมี่ BORJOMI CITY PARK Chronicle of Georgia สะพานแห่งสันติภาพ


ทัวร์จอร์เจีย บินหรู Emirates เที่ยวครบไฮไลท์ 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
PVGE_EK00007
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 66 - 26 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพ - ดูไบ - ทบิลิซี - เมืองบอร์โจมี
 • วันที่

  3

  สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) - วิหารบากราติ - วิหารกาลาติ Gelati
 • วันที่

  4

  ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) - เมืองกอรี (Gori) - พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • วันที่

  5

  อุพลิซิเค่ Uplistsikhe - เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) - โบสถ์เกอร์เกดี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย
 • วันที่

  6

  ป้อมอนารูรี - วิหารสเวติสโคเวลี - มหาวิหารจวารี - Chronicle of Georgia
 • วันที่

  7

  สะพานแห่งสันติภาพ - อนุสาวรีย์พระเเม่จอร์เจีย - ป้อมนาริกาล่า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี - ดูไบ
 • วันที่

  8

  ดูไบ - กรุงเทพ

12 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
66,988 บาท
เด็กมีเตียง
66,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,988 บาท
พักเดี่ยว
10,500 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
64,988 บาท
เด็กมีเตียง
64,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
63,988 บาท
พักเดี่ยว
10,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,988 บาท
เด็กมีเตียง
59,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
58,988 บาท
พักเดี่ยว
9,900 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 66,988 66,988 65,988 10,500 - - 26
14 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 64,988 64,988 63,988 10,500 - - 25
26 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 59,988 59,988 58,988 9,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน